Kategoriarkiv: Skola och utbildning

Bättre att uppmuntra än att slå

– Jag har lärt mig mycket om hur man kan undervisa på ett bra sätt. Men jag har också lärt mig betydelsen av att uppmuntra eleverna så att de lär sig mer, i stället för att slå dem.

Musa Khan, Wali Bahader och Ajmal sitter runt bordet i lärarhögskolans lokaler i Kabul och firar att de just fått sina examensbevis. Alla tre har deltagit i ett masterprogram för lärarutbildare som SAK och Karlstad universitet genomfört tillsammans med afghanska myndigheter. De har studerat teorier, lärt sig om forskningsprocessen och skrivit uppsats.

2014-05-03 10.32.45

Musa Khan har undersökt varför så få kvinnor vill bli lärarutbildare – i provinsen Paktika där han bor är det stor brist. Han delade ut enkäter för att ta reda på vilka hinder det finns för dem, och hoppas att resultaten ska kunna användas för att underlätta för kvinnorna.

Wali Bahader har tittat på hur man kan undervisa om datorer utan att ha en enda dator i skolan – verkligheten för de allra flesta lärare i Afghanistan.

Ajmal har jämfört läroböckerna i matematik idag och några år tillbaks. Han kan konstatera att uppgifterna i de nya böckerna är mer verklighetsanknutna, att det finns gruppövningar och lärarguider. Betydliga förbättringar, tycker han.

Och de har fått diskutera förutsättningarna för lärande med varandra och sina svenska kolleger och mentorer. Nu ska de återvända till sina provinser för att sprida sina nyförvärvade kunskaper vidare till andra lärarutbildare. Och det behövs, för kvaliteten i afghanska skolor behöver förbättras avsevärt.

Kris och kvalitet i skolan

Det talas mycket om den dåliga kvaliteten på undervisningen i de afghanska skolorna. Krisrapporterna duggar lika tätt som i Sverige. Många barn kan inte läsa när de går ur tredje klass. De förstår inte de enklaste matematiska begrepp.

Kanske är det inte så konstigt att kvaliteten blivit lidande i den explosionsartade utvecklingen – år 2001 gick 1 miljon afghanska barn i skolan, nu är det minst 7,5 miljoner. Att hitta utbildade och duktiga lärare till alla dessa har inte gått. Undervisningsmetoderna är ofta gammalmodiga. Nu gäller det att förbättra kvaliteten i undervisningen så att barnen lär sig mer när de är i skolan.

Därför var det väldigt roligt att träffa läraren i en av Svenska Afghanistankommitténs byskolor utanför Jalalabad i sydöstra Afghanistan. Skolan ligger i skuggan av höga berg, innanför höga murar. Den består av sju gröna och vita tält. Barnen sitter på mattor på marken. Längst fram står läraren vid den svarta tavlan.

IMG_0789

En av eleverna läser ett stycke ur läroboken för språket pashtu. Han får följdfrågor av min kollega, som är ansvarig för SAKs skolverksamhet i området. Han vill kontrollera så att pojken inte bara rabblar upp något han lärt sig utantill, utan verkligen kan läsa. Och det kan han uppenbarligen.

Pojken berättar att han bor ungefär 30 minuters gångväg från skolan. Han gillar skolan, för att han vill lära sig saker. Förutom pashtu tycker han om matematik och religion. Han vill bli lärare när han blir stor.

Klassens lärare visar oss de lektionsplaner han gjort och följer. Han har med sig gula kort i olika former – de ska han använda på matematiklektionen i geometri. Han har mycket mer material poängterar han, men han har bara med sig det han behöver till lektionerna just denna dag.

SAK erbjuder lärare vidareutbildning. Kurserna är tre veckor långa och är uppdelade på en veckas ämneskunskap, en veckas metodkunskap och en vecka då lärarna får planera och genomföra en lektion som de sedan får reaktioner på från kolleger och SAKS skolkonsulter.

När jag frågar läraren om han gått någon av dessa kurser ser han nästan förvånad ut över frågan. Självklart har han det.

Vad tycker han om dem, har han lärt sig något? frågar jag. Han svar gör mig övertygad om att kurserna spelar en viktig roll för att höja kvaliteten i undervisningen:

– Du ska veta, att när jag började arbeta som lärare hade jag ingen utbildning. Jag fick prova mig fram. Men tack vare dessa kurser har jag fått lära mig ur jag ska göra för att vara en bra lärare. Det är dessa kurser som har gjort mig till en riktig lärare!IMG_0757